Så som jag ser det

Kust, hav och natur. Därtill lite text som tillsammans med bilden blir intressant och kanske väcker tankar. Kanske överraskar jag någon gång med något annat än naturbilder. Det hoppas jag ni kan stå ut med.

En kväll i paradiset Yttra Berg

I Varbergs Fotoklubb, där jag har den stora förmånen att vara ordförande, träffas vi varje tisdagskväll året runt. Vi tjänlig väderlek gör vi utflykter och i tisdags 14/5 var målet naturreservatet Yttra Berg i Falkenbergs kommun. Och det kan sägas med en gång, Yttra Berg är sannerligen värt ett besök. Vilken miljö, man blir rent lyrisk av det fantastiska landskapet, småskaligheten och frodigheten. Det var fler än en som uttrycket att till Yttra Berg måste vi igen. Månaden maj är som gjort för vandring och fotografering i Yttra Berg. Ett besök kan verkligen varmt rekommenderas. Texten nedan är hämtad från Länsstyrelsen och därefter följer mina bilder från kvällen. 

Det är ett landskap som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar, odlingsterrasser och fägator. Här finns ett litet museum med en utställning om landskapets historia, reservatets djur- och växtliv och om det ålderdomliga jordbrukets göromål. 

Yttra Bergs skönhet kan till stor del förklaras med småskaligheten. Landskapet är både backigt och stenigt vilket gjort att generationer av bönder fått anpassa sig efter terrängen. De har odlat på nästan varje torr yta som funnits till förfogande. Landskapet är faktiskt en av länets (och landets!) mest innehållsrika när det gäller fornåkrar. Slåtter- och betesmarker innehåller närmast ofantliga mängder odlingsrösen och terrasskanter som vittnar om långvarig odlarmöda.

I ängs- och betesmarkerna finns knotiga träd med ett underligt utseende. Träden har fått sin form genom att de har hamlats, beskurits, i generationer. De hamlade träden utgjorde förr "grönskande ängar i luften". Genom att skära löv och kvistar fick man ett viktigt komplement till ängens hö – ungefär en tredjedel av vinterfodret kom från träden. 

Floran är relativt artrik på grund av två orsaker. Dels har området hävdats genom bete och slåtter sedan lång tid tillbaka, och dels förekommer lättvittrad grönsten i området. Smörboll, svinrot, Jungfru Marie nycklar och sommarfibbla är exempel på hävdgynnade arter, medan blåsippa, vårlök, ormbär och desmeknopp är arter som trivs på grönsten. I området förekommer hasselmus som är ovanlig i Halland liksom fågelarterna stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.

Frodigt.

Håller markerna öppna.

En man och hans räfsa.

Christer Larsson och mannen med räfsan.

Christer Larsson på vandring.

Gamla träd.

Stefan Hermanson anländer som sig bör på sin älskade motorcykel.

Mossbevuxet.

Social samvaron är viktigt. Svenne Weidbo (i mitten) tar hand om två nya som kanske blir medlemmar. Den riktiga föryngringen står Axel Björnberg för.

Krister Arvidsson njuter av tillvaron.

Så jobbar proffsen. Michael Hildingsson komponerar och funderar.

Gammalt och väderbitet - men vackert.

Opps, där ligger Birgitta Nilsson och macrofotograferar.

Imponerande byggnader med charm och själ.

Fika. Christer Larsson, Emma Håkansson och Krister Arvidsson. Kul verkar de ha.

En trio fotografer.

På hemvägen. Landskapet strax bortom Köinge och Nydala kvarn.

På hemvägen. Landskapet strax bortom Köinge och Nydala kvarn.

Inlagt 2019-05-16 19:57 | Läst 935 ggr. | Permalink
Fint fotoreportage och platsen framstår ju som naturälskarens dröm!
Svar från Bengt Christensen 2019-05-17 09:32
Tack, tack. Ja, det är verkligen en plats som berör ända in i hjärtat.(Visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?

XXX